PEDAGOG SZKOLNY Zespołu Szkół nr 18 w Warszawie

mgr Sylwia Mruczkowska


pokój nr 2 parter
tel. (22) 834 72 01 wew. 7


email: pedagogsz18@wp.pl


wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"

mgr Marlena Mołotkiewicz-Szewczyk


pokój nr 1 parter
tel. (22) 834 72 01 wew. 7

Wtorek: 10.00 - 15.00
Czwartek: 10.00 - 16.00


email: pedagogsz18@wp.pl


wiadomości przez dziennik elektroniczny "Librus"

Stypendium "POSIŁEK DLA UCZNIA"

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. O stypendium "Posiłek dla ucznia" można się ubiegać w sytuacji gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej. Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej jest zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 07.09.2018 r.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy. Podstawowe kryteria przyznawania stypendium: a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 12.09.2018 r. Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania (do wydruku) Oświadczenie o dochodach (do wydruku) Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania (do pobrania) Oświadczenie o dochodach (do pobrania)