Kalendarz praktyk zawodowych

w Technikum Księgarskim im. S. Żeromskiego

w roku szkolnym 2018/2019:
I PÓŁROCZE
TERMINKLASA
1.X. - 26.X.2018 r.(4 tygodnie)3 tk
5.XI. – 30.XI.2018 r. ( 4 tygodnie)3 tcb
II PÓŁROCZE
TERMINKLASA
11.II. – 8.III.2019 r. (4 tygodnie)3 tca
6.V. – 31.V.2019 r. (4 tygodnie)3 tr
6.V. – 17.V.2019 r. ( 2 tygodnie)2 tk