W klasie 1 b (z rozszerzonym j. hiszpańskim) przewidujemy zorganizowanie zajęć z j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


historia patron dojazd kontakt


User Record Viewer
System kontroli frekwencji i postępów w nauce Librus

Pani Dyrektor Elżbieta Królak przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach   16.00 - 17.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr (22)834 69 67

Nasza szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana dzwonków na 16 września 2014
0. 7.15 - 7.55
1. 8.00 - 8.40
2. 8.45 - 9.25
3. 9.30 - 10.10
4. 10.15 - 10.55
5. 11.00 - 11.40
6. 11.45 - 12.25
7. 12.45 - 13.25
8. 13.30 - 14.10
9. 14.15 - 14.55
15 września 2014
ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

12 września o g.15.00 w sekretariacie Dyrektora szkoły wydawane bedą świadectwa maturalne.


12 września 2014
ORGANIZACJA LEKCJI I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

0- 7.15 - 8.00
1- 8.00 - 8.45
2- 8.50 - 9.35
3- 9.50 - 10.35
4- 10.45 - 11.30
5- 11.40 - 12.25
6- 12.35 - 13.20
7- 13.40 - 14.25
8- 14.30 - 15.15
9- 15.20 - 16.05
10 - 16.10 - 16.55
08 września 2014
Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września rozpoczęcie roku szkolnego:

8.30 - spotkanie wychowawców klas I z uczniami - wyznaczone sale lekcyjne
9.00 - msza w Kościele św. Zygmunta
10.30 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - sala gimnastyczna
11.00 - spotkania informacyjne wychowawców z uczniami - wyznaczone sale lekcyjne.


27 sierpnia 2014
UCZNIOWIE KLAS I - OPINIE PSYCHOLOGICZNE, ORZECZENIA

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno - pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 05.09.2014r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.


24 sierpnia 2014

Łączna ilość newsów: 175 :: Strona 1 z 35
[Następna] [Ostatnia]
:: Reymontowka.wer.pl (c)::