REYMONTÓWKA LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Warszawa 01-882 ul.Żeromskiego 81
Wpłaty na Radę Rodziców przyjmowane są w sekretariacie szkoły w dniu zebrań od godz. 17:00 - 20:00, lub na konto w Kredyt Bank S.A.X Oddział SA Warszawa
nr konta: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000 z dopiskiem Rada Rodziców - darowizna na cele oświatowe, imię i nazwisko - klasa.


User Record Viewer

Nasza szkola wspólpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

Moda na czytanie

Pani Dyrektor Elżbieta Królak przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach   16.00 - 17.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr (22)834 69 67

Zapraszamy do bufetu!
Od dziś (11 września) rusza bufet!
Prosimy zapoznać się z procedurą zakupu obiadów. Smacznego!

11 września 2017
Stypendium "POSIŁEK DLA UCZNIA"

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.
O stypendium "Posiłek dla ucznia" można się ubiegać w sytuacji gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej.
Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej jest zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 08.09.2017 r.


Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:
a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy
b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 834 72 01) do dnia 08.09.2017 r.


30 sierpnia 2017
Uwaga uczniowie klas pierwszych!

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 08.09.2017 r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.


28 sierpnia 2017
Konkurs na promocję Żeroma
Drodzy Uczniowie :-) Zachęcam do wzięcia udziału w KONKURSIE na PLAKAT lub ULOTKĘ promującą szkolne czasopismo ŻEROM. Masz jakiś pomysł? Świetnie! Forma pracy dowolna. Ostateczny termin zgłaszania prac został przedłużony do 31 marca 2017 r. Pracę należy przekazać p. Marlenie Zaborniak (sala nr 38).
14 marca 2017

Łączna ilość newsów: 233 :: Strona 1 z 47
[Następna] [Ostatnia]
:: Reymontowka.wer.pl (c)::